Området var tidligere en lavvandet fjordarm vest for Bogense.

I 1817-19 lykkedes det driftige Bogensebønder at bygge en dæmning mellem halvøen Fogense og byen. De næste mere end 100 år lå det inddæmmede område hen som fugtige enge afvandet til Kattegat af små vindmøller.

Efter anden verdenskrig blev Vestre Pumpestation bygget samtidig med, at et omfattende dræningsarbejde af engen blev udført. Det udtørrede området så meget, at jorden flere steder kunne pløjes og overgå til almindelig markdrift.

 

33_Bogenses-grønne-hjerte-og-Vestre-Enge-kort-446x408