Nørreby er nævnt første gang i året 1383. Byen indgik i dyrkningsfællesskab med Klinte. Med sin kystnære placering har Nørreby drevet en del fiskeri og muligvis søfart.

I starten af 1500-tallet klager Bogense-borgerne over, at Nørreby holder ulovlig havn (måske ved Nørreby Hals).

Umiddelbart synes Klinte udparcelleret af Nørreby, men navnet Nørreby antyder, at Klinte kan have været den primære bebyggelse.

 

Klinte Inddæmmede strand og Nr. Nærå fjorden

Nærå Strand var i stenalderen en del af et lavvandet fjordområde, der dækkede store dele af Nordfyn. Fra Nr. Nærå kunne man sejle ind forbi Krogsbølle og til Odense Fjord. Et stort inddæmningsarbejde i 1800-tallet reducerede området betydeligt. Adskillige fund fra både sten, jern og bronzealderen er gjort langs den gamle kystlinje og på de tidligere øer, som nu er inddæmmet. Mængden af disse fund vidner om, at kystlinjen og fjordområdet har været et attraktivt sted at være helt tilbage fra stenalderen. Parkér ved Nr. Nærå Kirke eller Klinte Kirke og tag en travetur ud ad grusvejene over den gamle fjordbund. Herude kan du også finde mindestenen over inddæmningen.

 

Vildtreservatet

Internationalt set er Danmark faktisk et vigtigt knudepunkt på trækvejene for millioner af vandfugle. For at beskytte disse imod jagt og forstyrrelse under deres ophold i Danmark, er der etableret et netværk af natur- og vildtreservater. Her har fuglene fred til at raste og søge føde.

Nærå-Agernæs Vildtreservat blev oprettet i 1998. Reservatet omfatter ca. 2.000 ha. Nørreby Hals blev erhvervet med det formål at udgøre et støttepunkt i dette vildtreservat. Nørreby Hals er samtidigt et vigtigt område for strandengsvegetation. Her kan blandt andet opleves strandmalurt, strand-vejbred og sandkryb. Områdets ro og vidder er altså ikke kun godt for menneskesjælen.

Nord og øst for Nørreby og Klinte ligger Agernæs Flak (Kattegat) og noret Nærå Strand.

Det er disse to områder, som udgør et af Fyns største vadeområder og samtidig et af Fyns vigtigste naturområder. Der er registreret mere en 170 forskellige fuglearter i området, og i træktiden er der særligt meget liv på vaden – dette er et rigtig godt sted at huske at tage kikkerten med.

 

Helligkilden

I nærheden af kirken ligger Skt. Olufs Kilde. Man ved fra optegnelser, at den allerede i middelalderen blev betegnet som helligkilde.

I dag – hvor området er inddæmmet, og verden ser anderledes ud – bliver den mest brugt som seværdighed og udflugtsmål.

Helligkilder antoges i folketroen at have helbredende virkning, når man drak af vandet eller badede i det. Nogle kilder regnedes for kraftigere end andre. Der var også bestemte tidspunkter, hvor kraften ansås for stærkest, ofte sankthansnat eller på den lokale helgens navnedag.

Troen på helligkilder går tilbage til hedensk tid, og i Norden er kildedyrkelse kendt siden bronzealderen.

Under kristendommen blev kilderne indviet, som regel til bestemte helgener, og der fandtes helligkilder i næsten alle sogne i Danmark.

 

Steder du skal se i lokalområdet: Æbelø, Nr. Nærå Kirkes runesten (kan ses, når kirken har åbent), Grindløse Ås, Nørreby Hals, Klinte inddæmmede strand


Vidste du

at der på Nordfyn har været mindst 4 helligkilder, hvortil man valfartede med diverse skavanker.