DET TYSKE ANLÆG : Da krigslykken vendte for Hitlers Tyskland i løbet af 1943 kom ordren om at forstærke forsvaret af Danmark imod en frygtet allieret inversion på den jyske vestkyst . Dette skulle ske ved bla. oprettelse af fire flyvepladser (Stützpunkte), tre i Jylland (Vandel, Skrydstrup og Tirstrup) og Beldringe på Fyn.

 

Der blev beslaglagt næsten 3000 tønder land til den kommende flyveplads i Beldringe. Inden for det beslaglagte område lå landsbyerne Allesø, Beldringe, Tåstrup og dele af Lumby Tårup. Landsbyernes beboere måtte vige for de tyske soldater og danske arbejdere. Bygningerne fik nye funktioner. Nogle gårde blev omlagt til store grisestalde, andre blev ombygget til store spisesale. I Allesø indrettede tyskerne forskellige værksteder, fængsel og oveni købet en biograf. Allesø Skole blev administrationsbygning for den tyske kommandantur.

 

I Beldringe gik anlæggelsen af flyvepladsen også straks i gang. Byggelederen rykkede ind på den gamle proprietærgård Rosendal med sin stab. Godt 5000 danske arbejdere gik i gang med at planere og fjerne markskel, så den to kilometer lange og 50 meter brede startbane kunne anlægges.

 

Der blev også påbegyndt en ti kilometer lang rullebane, der skulle omgive hele pladsen. Langs rullebanen anlagde tyskerne flyverskjul, brændstofdepoter og adskillige bunkere, blandt andet to kommandobunkere.

 

I dag kan man stadig finde flere kilometer rullebane i området omkring Allesø og Beldringe.
I krigens sidste måneder ankom op mod 250.000 tyske flygtninge til Danmark på Hitlers ordre. Ca. 1500 af dem kom til at bo i det tidligere beslaglagte område i forbindelse med Beldringe Flyveplads. Efterhånden som de tyske soldater rejste hjem, rykkede flygtninge ind i stedet. Her boede flygtninge side om side med de engelske tropper, der overtog pladsen en uge efter befrielsen.

 

De tyske flygtninge forlod Allesølejren i februar 1947, hvorefter de blev samlet i Grove. Herfra vendte de hjem, ikke til deres hjemegn, men primært til den franske besættelseszone af Tyskland.
Besættelsesmuseum Fyn åbnede i 2013. Museet har til huse i gården Rosendal, hvor der er indrettet en permanent udstilling om modstandsbevægelsen, tyskernes tilstedeværelse og dagligdagen som den tegnede sig for danskerne i årene 1940-45.
Desuden råder museet over en kommandobunker fra 1944. Her kan man finde en udstilling om Beldringe Flyveplads.

 

www.besaettelsesmuseumfyn.dk
Facebook : Besættelsesmuseum Fyn


Vidste du…

at Allesø hallen oprindeligt var en flyhangar bygget af tyskerne under besættelsen? Dog bygget af dansk arbejdskraft og for danske penge, men under tysk ledelse og kommando.

 

Vidste du måske også at præsten i Østrup sogn, Pastor (Pistol) Pedersen, var en meget ivrig modstandsmand og sabotør? Et af hans sabotagemål var byggeriet af lufthavnen i Beldringe. Pastor (Pistol) Pedersen havde en aftale med Otterup Kro om, at han skulle have gratis morgenfrokost, når han havde været ude at bombe Bogensebanen. Det skete hele 27 gange!