”Tørne”, jernskulptur af Kurt Tegtmeier. Skulpturen blev opsat i 2000 forbindelse med omlægningen af hovedvejen fra Odense til Bogense. Tidligere havde hovedvejen gået gennem Søndersø By.