Søg midler

NYT INNOVATIONSPROGRAM FOR OUTDOOR OPLEVELSER

Corona har fået flere til at søge naturen – også helt nye målgrupper – og et akut behov for et større udbud af outdoor-oplevelser er opstået. Et nyt innovationsprogram vil derfor understøtte startups og etablerede virksomheder inden for outdoor fra idé til marked.

TourismX Challenge – Outdoor er et tre måneders challenge-program, hvor i alt 10 etablerede virksomheder og startups får mulighed for at udvikle og pilotteste deres forretningsidé.
Første ansøgningsrunde er åben i perioden 9. oktober frem til 1. december 2020. Projektet vil løbe frem til september 2021 med endnu en ansøgningsrunde i foråret.

Læs mere om TourismX Challenge – Outdoor


 

UDVIKLING I DIT LOKALOMRÅDE

Har du en god forretningsidé, planlægger du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturisme på Nordfyn?

LAG MANK
støtter den gode idé og den 1. december er frist på udviklingspuljen for 2021.

Der kan søges om tilskud til etablering eller udvikling af virksomheder og til almennyttige projekter inden for friluftsliv og nye boformer.
Læs mere på linket her.


NORDFYNS KOMMUNE STØTTER OP OM FRIVILLGE INITIATIVER INDENFOR KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTSUDVIKLING

Den 15. maj 2021 er der ny ansøgningsfrist til 3 puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget for projekter og aktiviteter:


-Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer
, der støtter projekter, som skaber gode fysiske rammer for et meningsfuldt kultur- og fritidsliv

-Kultur- og Aktivitetspuljen, der yder tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter

-Puljen til lokale initiativer, der støtter projekter i lokalområderne og kommunens landdistrikter

Nærmere information om puljerne og ansøgningsskemaerne finder du linket her.


Husk også, at der løbende er mulighed for at søge ‘Udviklingspuljen’ under Folkeoplysningsudvalget, hvis I iværksætter udviklingsaktiviteter indenfor folkeoplysning. Du finder mere info på linket her.