Søg midler

NORDFYNS KOMMUNE STØTTER OP OM FRIVILLGE INITIATIVER INDENFOR KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTSUDVIKLING

Den 15. maj 2021 er der ny ansøgningsfrist til 3 puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget for projekter og aktiviteter:


-Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer
, der støtter projekter, som skaber gode fysiske rammer for et meningsfuldt kultur- og fritidsliv

-Kultur- og Aktivitetspuljen, der yder tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter

-Puljen til lokale initiativer, der støtter projekter i lokalområderne og kommunens landdistrikter

Nærmere information om puljerne og ansøgningsskemaerne finder du linket her.


Husk også, at der løbende er mulighed for at søge ‘Udviklingspuljen’ under Folkeoplysningsudvalget, hvis I iværksætter udviklingsaktiviteter indenfor folkeoplysning. Du finder mere info på linket her.


UDVIKLING I DIT LOKALOMRÅDE

Har du en god forretningsidé, planlægger du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturisme på Nordfyn?


Der kan søges om tilskud til etablering eller udvikling af virksomheder og til almennyttige projekter inden for friluftsliv og nye boformer.
Læs mere på linket her.