Er nævnt første gang i 1348 men kan spores tilbage til slutningen af vikingetiden. Skamby kirke hører til blandt de ældste kirker på fyn og er bygget omkring år 1100. På den ene side af kirkens sokkelsten er fodaftrykket fra trolden Finn som prøvede at sparke kirken omkuld. Skamby er et fortrinligt eksempel på en moderby hvor den overskydende befolkning har lavet udflytterlandsbyer i nærheden af den gamle. Efterleddet –Torp –drup –rup –strup og –trup er betegnelser på denne type landsby.