Er på ca. 15 hektar og gennemsnitsdybden ca. 190 cm. Af fisk lever der blandt andet gedder, skaller, aborrer og ål og fuglelivet byder på blishøns, svaner, grågæs, troldand, toppet lappedykker og en masse spændende fugle. Søen er skabt af smeltevand efter sidste istid.