Arealet fra Bogense Havn og til Fogense er blevet inddæmmet i årene umiddelbart efter 1817.

Bogense har ligget på et næs. Navnet Bogense er sammensat af de to gamle danske ord for bøg og næs. Oprindeligt var Fogense en ø, der i kraft af diger nu er landfast. For 100 år siden domineredes øen af en stor gård, Fogensegaarden, som ligger længere fremme og stadig er i brug i dag. Gården ligger, usædvanligt for en landbrugsejendom, helt ud til kysten.

 

29_Fogense-1-446x297