Østrup Kirke er bygget omkring år 1100. Kirken er en grøn kirke – en kirke, der er særlig opmærksom på at tage hensyn til miljøet. Østrup Kirke opfylder 34 ud af 48 tiltag, som Danske Kirkers Råds Klimagruppe har opstillet. For at kunne kalde sig grøn kirke skal man opfylde mindst 25 af de 48 krav. Østrup kirke er også en vejkirke. Det betyder, at den er åben hver dag fra 8-18 og at den figurerer i en turistfolder om Danmarks vejkirker.

Østruplund kendes tilbage fra 1400-tallet og nævnes første gang ved navn i 1500-tallet som Østrupgård. Den nuværende hovedbygning stammer fra 1880’erne. I dag er hovedbygningen, Østruplund, skilt fra avlsgården og benyttes som handicapinstitution. Carl Nielsen har afholdt sommerkoncerter på Østruplund.

SONY DSCSONY DSC