Nutidens Otterup er opstået af de to gamle landsbyer, Otterup og Hjorslev. Hjorslev var fra gammel tid den største, men Otterup var fra 1100-tallet kirkebyen. Dette gav byen forrang og lagde navn til nutidens by.

 

Det overvejende flade landskab, som breder sig på en stor del af det Nordøstlige Fyn, kaldes Sletten.
Sletten blev formet af istidens smeltevand og var allerede fra middelalderen et udpræget landbrugsland. Her levede småfolket af deres små jordlodder eller som daglejere med hoveri på kirkens og herremændenes jord. Et liv i yderste nøjsomhed.


Jernbanen

Bønderne på Sletten skaffede sig biindtægter ved at væve til eget brug og til salg på markedet i Odense. Jernbanen blev porten, der åbnede Sletten for nye tider og kontakt til omverdenen.

 

Da jernbanen kom til byen i 1882, lå stationen et stykke udenfor den gamle bykerne. Udviklingen trak bymid-ten mod jernbaneterrænet og over på den anden side.
Nordfynske Jernbane medførte en markant vækst i Otterup, der nu kunne kalde sig stationsby og oplevede tilflytning, udbygning og øget velstand med tættere kontakt til det øvrige Fyn. Jernbanen, nye markeder og overskud til vækst udviklede byens næringsliv og her var politi, læge, dyrlæge, apotek mv. til stede. Otterup blev til servicebyen for oplandet og voksede frem gennem 1900-tallet til hovedbyen på det østlige Nordfyn.

 

Jernbanens guldalder varede til hen i 1930‘erne, hvor biler og lastvogne blev det foretrukne transportmiddel mellem Sletten, Otterup og det øvrige land. Stationen blev nedrevet i 1970 og gav plads for byens nye råd-hus fra 1972.


Hospitalet og Geværfabrikken

Otterup Geværfabrik (Schultz & Larsen) er byens gamle verdenskendte firma, der i over 100 år (1889-1994) fremstillede nogle af verdens bedste rifler og geværer. Hans Schultz og svigersønnen Niels Larsen (OL guldvinder i skydning 1920) udviklede sammen de fantastiske, håndsmedede våben med revolutionerende teknik, der engang gjorde Otterup til et mål for storpolitikken.

 

Otterup Museum eller Otterup Hospital, der var aftægtsbolig for otte fattige, blev opført i året 1722. 200 år senere blev der indrettet bibliotek i den smukke bygning, og siden 1958 har det været byens museum med skiftende udstillinger.


Vidste du…

… at før jernbanen kom til Otterup i 1882, udskibede de nordfynske bønder bl.a. deres korn fra Klintebjerg Havn ved fjorden? Det gav ekstra handel i Otterup!