På Nordfyn kan du opleve mange forskellige landskaber og naturområder indenfor relativ kort afstand. Istiden har sat sine tydelige spor, og hvor den nordøstlige del af Nordfyn har de langstrakte vidder, har den sydlige del et stærkt kuperet terræn med mange bakker og smådale. Landskabet gemmer mange ”perler” og giver dig rigtig gode forudsætninger for både store og små naturoplevelser. Husk derfor både kikkert, kamera og kaffen når du bevæger dig rundt.


Det Nordfynske vadehav og Flyvesandet – Vildtreservat på 2000 ha
Agernæs Flak ud for Flyvesandet er det største vadeområde på Fyn. Tusindvis af fugle søger føde på det lave vand, og mange forskellige arter kan iagttages fra Flyvesandet med en god kikkert
Fyns eneste sandklitter har givet Flyvesandet sit navn, og her langs kysten kan du være heldig at finde fossiler, opleve sæl, og se skoven møde vandet. Storskoven ved Flyvesandet er helt unik. Skoven er et af de fineste steder at opleve insekter i Danmark og rummer derudover den største naturlige bevoksning af eg på Fyn. Færdsel foregår på stierne. 50 ha af skoven er fredet for at sikre den høje artsrigdom (biodiversitet).


Æbelø – Geologi, kulturhistorie og natur i særklasse
Med sit vilde udtryk og grønne træer helt ud til det blå Kattegat er Æbelø en af Danmarks måske smukkeste øer.
Ved Østerhoved finder du en klint med over 50 millioner år gammel havbund.
Vilde dådyr og mufloner (korsikanske bjergfår) er med til at pleje naturen, og går du forsigtigt, kan du være heldig at opleve disse dyr meget tæt på. Siden 2011 har et havørnepar ynglet på Æbelø, og hvert forår er det spændende, om dette majestætiske dyr igen vælger at lægge æg i reden. Der er ca. 6 km fantastisk vandretur ind til midten af øen, hvoraf de 1,5 km foregår i vand til knæene. Tager du turen til Æbelø, skal du være særlig opmærksom på tidevandstabellen og stærk blæst (se DMI.dk).


Gyldensteen Strand – Et af Fyns største marine naturgenopretningsprojekter
I 2014 fjernede Aage W. Jensens Naturfond de gamle diger ud mod Lillebælt for at genskabe et af Fyns vigtigste fugleområder.
Den gamle fjord blev atter fyldt med havvand, og i den inderste del blev der etableret en stor lavvandet fersk-vandssø til stor glæde for dyrelivet.
Området på 616 ha er blevet en helt unik naturlokalitet. Der er en fin tilgængelighed med stier, bænke, udkigssteder, formidling om inddæmningens historie samt en moderne skolestue. Ved Gyldensteen finder du også et af Danmarks største fugletårne med et fantastisk kig ind over de mange nyetablerede øer – dette imponerende projekt skal ses og opleves!


Odense Fjord – Naturreservat på 6000 ha
Nordfyns østlige grænse ligger ud til Odense Fjord. Fjorden rummer særlig værdifuld natur af international be-tydning. Gennem året kan du opleve et væld af både ynglende og rastende fugle på forskellige lokaliteter. Havørnen yngler i nogle år og ses jævnligt.
Enebærodde, som ligger nordligst, finder du Fyns største hedeområde. Der er mange ”hemmelige” steder på odden, som kan udforskes. Færdsel foregår på stierne. Turen rundt er ca. 12 km.
Vigelsø er den største ø i midten af fjorden. Vigelsø var oprindeligt tre øer, men inddæmninger mellem øerne fordoblede øens areal. Der er smuk natur, fugletårne og lejrskole på øen. Du kan sejle derover med ”Lunden” fra Klintebjerg i sommersæsonen eller tage turen i kajak.

 
Husk – Som udgangspunkt må du gå på alle veje og stier, med mindre andet er skiltet. Pas godt på naturen – træd varsomt og vis hensyn!