Kysten på Nordfyn er fantastisk, og der er ikke noget at sige til, at det er populært at tage hertil.

 

Naturen, stranden, ro og vidder indbyder til lange traveture, badning, solbadning og meget andet. Nordfyns Kommune har stor fokus på vandkvalitet, sikkerhed, information, miljø og faciliteter ved de nordfynske strande. Dette er, at alle får en god oplevelse på stranden.

 

Stranden foran Hofmansgave ligger ud til Kattegats blå bølger. Historisk set nævnes Kattegat første gang i ca. 1660 som Das Katte Gatt ‘kattehul’. Kaptajnerne på de Nederlandske handelsflåder sammenlignede de danske sunde (Storebælt, Lillebælt og Øresund) med et hul så snævert, at selv en kat ville have vanskeligheder ved at mase sig igennem.

 

Dette var ikke mindst på grund af de mange rev og smulte vande, hvilket også talrige gamle skibsvrag vidner om. Hvilken del af farvandet der oprindelig bar navnet Kattegat, er usikkert. Mod nordøst kan du på klare dage se klinterne på Fyns Hoved og Langø (ca. 10 km væk).


Inddæmningen ”Fjordmarken”

Når du kører af strandvejen fra Otterup mod Hasmark, kører du faktisk hen over en stor gammel fjord. Egense Fjord på 607 hektar blev under navnet Fjordmarken, inddæmmet i 1818 af Elias Møller på Østrupgård. Projektet blev gennemført som det første storskalaprojekt i den danske landvindingshistorie.

 

Inddæmningen var derudover Nordfyns dybeste med indtil tre meter. Fra diget er der en god udsigt over området. Bagved pumpehuset i brinken langs kanalen, kan du se spor efter en kæmpe østersbanke som har ligget her længe før, at området blev tørlagt. I tiden efter inddæmningen blev mange af skallerne gravet op, malet til hønsefoder og solgt.

 

Området er i dag et rigtigt dejligt sted at gå tur i og alt efter årstiden er der rige muligheder for at opleve mange forskellige fugle og andet dyreliv. Det anbefales at holde sig til veje og stier.


Hofmansgave

Ingen Fynsk herregård har skiftet navn så mange gange som Hofmansgave. Forskellige ejere har gennem tiden kaldt gården for blandt andet: Knyle, Qvitzowsholm,Roseneje og Bøttigersholm. Navnet Hofmansgave er fra 1785.

 

Herregården ligger på en tidligere ø, som blev gjort landfast ved hjælp af diger i midten af 1700 tallet.

 

Hofman-Bang-slægten boede på herregården i flere generationer, indtil den sidste direkte efterkommer døde i 1972, og gården overgik til en Stiftelse. Hofman-Bang-slægten var alle videnskabsmænd, botanikere og kunstnere, og deres store interesse var i landbruget og den store park, hvor de fik plantet mange sjældne og forskellige træer, buske og blomster.

 

I dag er den charmerende og smukke gamle park bestemt et besøg værd. Parken rummer foruden sine mange træer og planter, en flot skitsesamling samt Danmarks eneste kartoffelmuseum. Den stemningsfulde herregård er ikke åben for offentligheden, men kan fint opleves udefra.


Husk…

…at gå en tur ud og nyd Enebærodde, besøg Lammesø / Ølund, Klintebjerg og Vigelsø. Eller den flotte jættestue ”Gåsestenen” uden for Norup / Emmelev.