I dag fungerer Nislevgård som efterskole for børn og unge med læse- og skrivevanskeligheder. Men Herregården Nislevgård kendes tilbage fra 1500-tallet. Den nuværende hovedbygning stammer fra 1895.

Der har, for mange år siden, ligget en landsby, Nislev, ved Nislevgård. Men i 1689 fik ejeren af Nislevgard, Christoffer Clausen Sehestedt, lov til at nedlægge landsbyen, så jorden kunne blive lagt under Nislevgård. På sin vis kan man sige, at landsbyen er opstået igen, da man i 1925 udstykkede herregårdens jord. Herefter blev ”Spædbørns- og Mødrehjemmet for Fyns Stift Nislevgaard” oprettet på Nislevgaard. Hjemmet fungerede indtil slutningen af 1940’erne, mens fødeafdelingen i ”Skyttehuset” var i virke indtil 1961.

Nislevgaard var herefter børnehjem op til starten af 1980’erne, hvor den nuværende efterskole blev oprettet.