Vandmøllerne – Over Mølle ved Harritslevgård og Neder Mølle ved Tyrekrogen i Bogenses sydlige udkant – har fra middelalderen begge været tilknyttet hovedgården Harritslevgård.

Neder Mølle (nævnt første gang i kilder fra 1517) er placeret ved den gamle kystlinje, der i middelalderen lå længere inde i landet. Begge møller er for længst taget ud af drift. I 2010 blev der anlagt en faunapassage med et 500 m langt stryg udenom Neder Mølle.

 

2_Neder-Mølle-2-446x334