Med få undtagelser blev de nordfynske inddæmninger gennemført i løbet af 1800-tallet.

Især efter tabet af Sønderjylland i 1864 tog inddæmningsbølgen fart. Før den tid var kysten mod Kattegat og Odense Fjord et tunget og fliget kystlandskab. I det lavvandede hav lå der en hel række af lave øer. Da Nordfyn siden istiden har hævet sig, var det med naturen som medhjælper, da man forbandt fremspringende punkter på kysten og øerne med dæmninger og siden pumpede vandet ud.

 

32_Inddæmningshistorie-akvarel-af-Ole-Runge-446x207