Kunstalléen ved Nordfyns Gymnasium – eller ”Hovedvejen”, som den kaldes, består af 12 bronzehoveder på sorte granitsokler. De forestiller berømte og betydningsfulde mænd og en enkelt kvinde, der hver især repræsenterer et kundskabsfag.

Albert Einstein, Charles Babbage, Bob Dylan, Homer, Mahatma Gandhi, Mærsk Mc-Kinney Møller, Søren Kirkegaard, Lynn Margulis, Martin Luther, Pablo Picasso, Sigmund Freud og Karen Blixen. Måske kan du selv se, hvem der er hvem?