Harritslevgård eller Harridslevgård er et gammelt krongods (i kongens eje)og nævnes første gang i år 1231.Haræslef nævnes i Valdemar Sejrs Jordebog som tilhørende kronen. I 1589 overtog rigsråd Breide Rantzau, middelalderborgen, som han lod nedrive, på nær den gamle hvælvede middelalder kælder, som stadig består. I 1606 stod det nye slot færdigt med det ottekantede trappetårn og den store riddersal som specielle elementer. Riddersalen er Danmarks største i privat eje. Hovedportalen bærer Breide Rantzaus og tre hustruers navne samt byggeåret.

Det fredede slot er i privat eje og har åbent for turismen, samt arrangerer og afholder, rundvisninger for grupper, konferencer, selskaber og bryllupper.

Slottet har faste åbningstider, se venligst disse på www.harridslevgaard.dk eller på de opstillede infostandere på området.

Der er ikke adgang til slottet eller til parkområdet uden for åbningstiderne.

 

4_Harridslevgaard-2-446x297