Mågeøerne ligger nordøst for Bogense

– et vildt- og ynglefuglereservat nordøst for Bogense.

 

Nordøst for Bogense

En lille kilometer nordøst for Bogense opstod der for under 100 år siden, på toppen af muslingebanker, en række aflange, flade småholme – Mågeøerne.

 

Mågeøerne opstod for 100 år siden ovenpå muslingebanker, på toppen af en række aflange småholme.

 

Øerne afløser hinanden som perler på snor og er under stadig forvandling og vækst på grund af materialevandringen langs kysten. De udgør nu omkring fire ha og varierer i bredde fra fem til halvtreds meter – alt efter vandstanden.

 

Fulgeliv

Mågeøerne ejes af Staten og administreres af Skov- og Naturstyrelsen på Fyn. Siden 1981 har Mågeøerne været vildt- og ynglefuglereservat med adgangsforbud fra 1. marts til 31. august indenfor en afstand af 50 meter fra øerne.

 

Vegetationen er salttålende planter som marehalm, strandmalurt, strandgåsefod og kveller, og i de lavvandede områder omkring øerne vokser havgræsser og søsalat, mens det vigtige ålegræs desværre er forsvundet på grund af forurening.

 

Øerne anvendes rekreativt af sportsfiskere og ornitologer. Jagt er forbudt på øerne – men ikke i farvandet omkring dem.

 

Der yngler ca. 15 forskellige fuglearter på Mågeøerne, bl.a. skarv, edderfugl, strandskade samt forskellige måge- og ternearter. Om vinteren jager vandrefalken langs øerne og i november til maj besøges øerne af den sjældne lysbugede knortegås – op til 1oo individer, hvilket er over 1 % af verdensbestanden. Det giver Mågeøerne status af internationalt beskyttelsesområde. Den største trussel mod fuglelivet er sporadisk forekomst af rotter, ræv og mink.

 

Området overskues bedst fra diget langs Stegøvej. Her er der i sommermånederne rig lejlighed til at nyde de flotte havterner, der styrtdykker efter fisk. Samme sted er der udsyn over en af Nordfyns smukkeste havbugter, Stegøbugten.

 

Der er skiltet med adgangsbestemmelserne flere steder.


Læs mere om den  nordfynske natur her.