På smukke Æbelø gælder der også regler for færdsel i det fri

I Danmark har vi rigtig gode muligheder for at færdes i det fri, men vi skal huske at vise hensyn.

 

Som udgangspunkt har du ret til at færdes på veje og stier, i skove, på naturområder, på udyrkede arealer og langs kysten.

 

De gode muligheder kommer med et ansvar for at tage hensyn til dyr, planter, lodsejere og andre brugere. Adgangen er derfor reguleret for at sikre, at der er balance i hensynet til både lodsejere og til den offentlige adgang.

 

Der er mange regler, som kan være svære at finde rundt i. Også alt efter om du færdes til fods, på vandet, med hund, til hest mv.

Reglerne står i Naturbeskyttelsesloven kapitel 4. 

 

Færdsel til fods

Ifølge Naturbeskyttelsesloven er der offentlig adgang til udyrkede arealer. De er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er adgang dertil på lovlig vis, for eksempel ad anlagte veje eller befæstede stier.

 

Ophold må dog ikke finde sted inden for en afstand på 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger. Til privatejede udyrkede arealer er der adgang fra klokken 6 til solnedgang, hvis der ikke er hegn omkring arealerne.

 

Der er ikke offentlig adgang til de lovpligtige 2-meter bræmmer langs vandløb og søer – med mindre bræmmerne grænser op til udyrkede arealer, hvor der i forvejen er offentlig adgang.

 

Færdsel på vandet

Sejlads med vandscootere m.v. på søterritoriet er forbudt indenfor 300 meter fra kystlinjen.

 

Ved kysterne skal der være plads til alle. Der skal også være plads til dem, der vil sejle stærkt, men de skal vise hensyn og give plads til dem, der vil bade og nyde solen i fred og ro. Det er nødvendigt at have regler, der sikrer, at børn og voksne kan bade sikkert – uden speedbåde, jetski og vandscootere sejler tæt forbi dem og er til fare og ulempe for dem.

 

Miljøministeriet har fastsat regler for sejlads med vandscootere, jetski mv. i Bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012.

 

Hovedreglen er, at sejlads kun er tilladt uden for 300 meter fra kyststrækningen. På vejen hertil skal man desuden sejle vinkelret ud fra kysten og med max 5 knob i timen. Der kan dog være områder, hvor man af andre grunde ikke må sejle, selv om man er længere ude end 300 meter fra kyststrækningen.

 

Fyns Politi har udarbejdet nyt sejladsreglement pr. 1. maj 2014. Reglementet har til formål at give plads til aktivitet og samtidig sikre orden og sikkerhed ved de fynske kyster.

 

Politiets sejladsreglement supplerer de øvrige regler og gælder for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og lignende. Det gælder også brætsejlere i området fra kysten og 300 meter ud. Reglerne beskriver, hvordan sejlads – som i øvrigt er tilladt i området fra kysten og 300 meter ud derfra – skal foregå.

 

De sejlende skal være opmærksomme på, at der udover ovennævnte også er andre regler, der regulerer deres sejlads. F.eks. miljølovgivningen, søfartsregler, havnereglementer osv.

 

Udforsk den Nordfynske natur

Du kan læse mere om alle de Nordfynske naturperler, skønne vandreruter, smukke badestrande og mulighederne for overnatning i det fri i menuen på vores side om natur og oplevelser lige her.