Gyldensteen Strand er et område med skøn natur

At vende tilbage til havet

Flere millioner ton vand strømmede ind, da digerne blev fjernet fra kysten tæt på Bogense i 2014. Gyldensteen Strand blev inddæmmet i 1800-tallet, og havbunden blev forvandlet til landbrugsjord. Men nu er vandet kommet tilbage, og der er genskabt en lagune og en sø i området.

 

Det er den store danske fond Aage V. Jensen Naturfond, der har købt området og har genskabt en lavvandet kystlagune, ferskvandssø og en rørskov.

 

Alle er velkomne til at besøge Gyldensteen Strand, hvor der er anlagt p-pladser og vandrestier omkring de genetablerede vandområder. Fra nyopførte fugletårne og udsigtspunkter bliver der gode mulig­heder for at opleve fuglelivet på de nyanlagte småøer i fjorden.

 

Her er gode vandrestier, og der er en fantastisk udsigt. I kan se endnu mere fra de to fugletårne. Tag madkurv med og nyd maden i Naturrummet, der er et stort åbent rum med tag og masser af borde og bænke.

 

Områdets historie

Gyldensteens inddæmning består dels af opdyrket tidligere havbund, dels et areal der ligger med våde kreaturafgræssede enge længst mod øst ved Langø Mølle.

 

Gyldensteens enge blev inddæmmet i 1870-71 ved at man forbandt Stegø, Lindholm, Langø og Lindø med diger. Området lå indtil 1960 som våde kreaturafgræssede enge, men i begyndelsen af 1960-erne blev det meste af området drænet, afvandet og dybpløjet. Den samlede inddæmning var på ca. 600 ha og delt op af kanaler og levende hegn.

 

Størstedelen af arealet har i mange år været brugt til dyrkning af gartneri og landbrugsafgrøder, men der ligger 100 ha med kreaturafgræssede enge syd for Langø Mølle.

 

Det område har ligget intakt siden dige byggeriet. Her yngler mange ande- og vadefugle og nogle år er der også mågekolonier i området. I hele inddæmningen ses i træktiden og vinterhalvåret store flokke af rastende gæs og svaner.

 

Det er især grågæs i flokke op til 2000, men også den fåtallige blisgås ses i antal på op til få hundrede. Det har i mange år været den største regelmæssige rasteplads for blisgæs i Danmark.


Læs mere om Nordfyns natur her.