Æbelø er en fredet ø med masser af natur

Nordfyns Perle

Vær Robinson Crusoe for en dag og udforsk den øde ø Æbelø ud for den nordfynske kyst. Æbelø byder på en dejlige strand, enestående natur, idyllisk skov og smukke sletter, hvor du kan se de mufloner og dådyr, der bor på øen nu.

 

Området består af Æbelø, Æbelø Holm, Dræet, Ejlinge og nogle små nyopståede holme.

 

Æbelø på 210 hektar rejser sig 24 m over havet, og den kan derfor ses fra store dele af Fyn og Jylland. Øen er forbundet med Æbelø Holm ved den lange tange ”Brådet”.

 

Æbelø Holm er en lav sandø opbygget af materialer fra Æbelø, som havet har ført sydpå langs Brådet. Materialevandringen er vedvarende, og Æbelø Holm vokser stadig. Dræet og Ejlinge er lave moræneøer der tidligere har været beboet og opdyrket.

 

 

Et fredet paradis

Æbelø var før dækket af skov, og her har også været landbrug. Engang boede her mere end 40 mennesker, og du kan stadig se nogle af deres huse og resterne af skolen.

 

I dag er øen fredet, og naturen får lov til at passe sig selv. På øen er der mange ynglefugle, og af de mere sjældne kan nævnes pirol, ravn, huldue og rødrygget tornskade. På de mindre øer i området er det især ande- og vadefugle man ser. Her yngler edderfugl, klyde, havterne og mange måger. Her bor også et havørnepar, der yngler hvert år, og du ser mange fugle og dyr på øen – husk at tage kikkert med.

 

Æbelø er også en fantastisk fiskeplads hele øen rundt. Øerne blev fredet i 1998 bl.a. for at sikre en fortsat naturlig udvikling af havet og kysten, men også for at skoven på Æbelø skal udvikle sig naturligt.

 

 

Masser af natur

Øen består af ⅔ skov og ⅓ slette. Efter øen blev fredet i 1998 har skoven fået lov til at udvikle sig naturligt til urørt skov. Der er en pæn dådyrbestand og en lille bestand af det indførte korsikanske bjergfår, mufflon.

 

Man kan sejle eller vade til øerne. På Æbelø kan man færdes hele kysten rundt og på de afmærkede veje.

 

Læs mere om Nordfyns mangfoldige natur og oplevelser her.

 

 

Æbelø er fredet