Vestre Enge har ligget ugødsket og afgræsset hen i en halv snes år, og de mere sjældne engplanter er ved at vende tilbage.

Om foråret bliver engen gul af ranunkler og – på fugtige steder – hvid af engkarse. Ind imellem finder man den gule engkappeleje og den fredede violette majgøgeurt. I kogen mellem de to diger er der en fin bestand af majgøgeurter, lige som den sart-gule halvsnylter skjaller er ved at brede sig i tæpper i de fugtige engpartier.

 

27_Majgøgeurt-291x600