Den grønne sti er en rekreativ sti, der går langs udkanten af Otterup by. Stien giver Otterups borgere mulighed for at komme ud i naturen uden at skulle køre langt, og undervejs på stien er der små oplevelser: fortællinger om vikingerne i Otterup, naturprojekter mm.