Byskoven blev plantet i 1994. Der er 2,5 km. Sti og en bålplads i skoven samt en 1 km lang afmærket ridesti i skovens vestlige ende. Byskoven indgår som en vigtig del af Otterups rekreative, grønne områder og benyttes flittigt af borgerne.