Bogense Kirke er oprindelig viet til de søfarendes helgen, Sct. Nikolaj og kaldes også Sct. Nikolaj Kirke.

Kirken er bygget i 1406 på resterne af en romansk kirke fra 1100-tallet. Kirkens kerne er et romansk kor og skib, og kirken har gennemgået flere om – og udbygninger siden opførelsen. Tårnet er fra ca. 1450 og er mod sædvane placeret i østsiden. Efter en brand blev tårnet genopbygget i 1760. Det er tækket med egetræsspåner.

 

14_Torvet-I-446x334