Ålebæk engen gennemstrømmes af Ålebækken, ligger i en mindre tunneldal fra sidste istid.

For mere end 50 år siden var det en kreaturafgræsset eng med et væld af engplanter, hvoraf mange i dag er sjældne og truede. Da afgræsningen ophørte, groede engen til i tagrør og ellekrat, og hovedindtrykket blev en stor og tæt rørskov, som skyggede de sjældne planter bort.

I dag bliver 11 ha. af engen atter afgræsset af kvæg – denne gang som naturpleje, der skal bringe de truede engplanter tilbage.

 

10_Ålebækengen-2-9.-maj-2014-446x297